انجام آزمایشات مخرب و غیرمخرب بتن
2013/05/01 11:59:14 ق.ظ

مهندسین مشاور ژئوتکنیک بانیان‌پی، با در اختیار داشتن جدیدترین دستگاه آزمایش اولتراسونیک به منظور تعیین سرعت امواج فراصوتی و تخمین مقاومت فشاری بتن (آزمایش غیر مخرب)، دستگاه مغزه گیری از بتن با قطر از 5 تا 30 سانتی متر (آزمایش مخرب بتن) به منظور تعیین مقاومت فشاری بتن، و همچنین دستگاه تعیین عمق آرماتور به منظور تعیین وجود میلگرد و ترسیم شبکه‌ی میلگرد در بتن، آماده‌ی ارائه خدمات لازم به پروژه‌های مختلف عمرانی می‌باشد.


<p>&#160;</p>