Banianpey-Building

بانیان پی

شرکت مهندسین مشاور ژئوتکنیک

شرکت مهندسین مشاور ژئوتکنیک بانیان پی

، از معتبرترین مشاوران ژئوتکنیک و مقاومت مصالح در کشور می باشد که به منظور ارائه خدمات ژئوتکنیک، مکانیک خاک و مهندسی پی، زمین شناسی مهندسی و مکانیک سنگ و همچنین ارائه خدمات آزمایشگاهی در زمینه خاک، بتن، آسفالت و فولاد در سال ۱۳۷۲ تأسیس گردیده است. این مشاور، در حال حاضر دارای رتبه ۲ در تخصص ژئوتکنیک از سازمان مدیریت و برنامه ریزی و همچنین پروانه پایه ۲ خدمات فنی آزمایشگاهی تخصص ژئوتکنیک و بتن از وزارت راه و شهرسازی می باشد. هدف مدیریت و کارکنان شرکت تأمین خواسته مشتریان و کسب رضایت مستمر آنها از طریق اجرای دقیق تعهدات و انجام به موقع کار مطابق با استانداردهای بین المللی و قوانین و آیین نامه های مرتبط میباشد. از آنجا که این شرکت در جهت تحقق اهداف خود، نقش نیروی انسانی را بسیار مهم و تعیین کننده می داند لذا در این راستا خود را ملزم و متعهد به بهبود مستمر عملکرد سیستم مدیریت کیفیت و رعایت اصول زیر می داند:
– افزایش رضایت مشتری از طریق بهبود مستمر در توانایی ارائه خدمات با کیفیت.
– توسعه کیفی و کمی تجهیزات و فن آوری اطلاعات و ارتباطات موردنیاز و استفاده بهینه از آنها.
– اشاعه فرهنگ کار با کیفیت از طریق آموزش نیروی انسانی بمنظور افزایش مشارکت آنها.

بیشتر بخوانید...