کالیبراسیون فقط صدور برگه و برچسب نیست، بلکه بررسی و رفع خطاهای موجود در دستگاه میباشد. هدف از کالیبراسیون، شناسایی و رفع خطاهای دستگاه و یکسان کردن دقت و اندازه گیری ها با استاندارد کارخانه سازنده میباشد. در تنظیمات و کالیبراسیون دوره ای تمامی ایرادات و خطاهای دستگاه بررسی شده و با توجه به دستورالعمل کارخانه سازنده و با نرم افزار و تجهیزات مربوطه نسبت به رفع خطا اقدام میگردد.

در نتیجه کالیبراسیون و سرویس دوره ای تجهیزات باعث افزایش عمر دستگاه و تضمین کارکرد صحیح و دقیق آن خواهد بود.

شرکت بانیان پی با سال ها سابقه و اخذ نمایندگی از شرکت آزمون سنج دقیق، ضمن بهره مندی از پرسنل مجرب و متخصص آماده ارائه خدمات در زمینه کالیبراسیون، بازرسی، مشاوره، آموزش، تعمیر و فروش تجهیزات می باشد.

افتخار ما ارائه کیفیت هرچه بهتر در روابط عمومی با مشتریان، تست و کالیبره کردن دقیق و صحیح تجهیزات مشتری، بازگشت سریع تجهیزات، قیمت مناسب و تحویل ابزار با نهایت دقت و بدون هیچ‌گونه آسیب‌دیدگی میباشد.