آزمایش­های آزمایشگاهی یکی از بهترین ابزار برای تعیین ویژگی­های خاک، سنگ و بتن هستند. این آزمایش­ها برمبنای روشهای استاندارد انجام می­گیرد.

شرکت مهندسین مشاور بانیان پی با استقرار آزمایشگاه مجهز مرکزی در شهر اهواز و چندین آزمایشگاه محلی در شهرهای استان آماده ارائه خدمات آزمایشگاهی شامل موارد ذیل می باشد:

• آزمایشات فیزیکی و شیمیایی سیمان

• ارائه طرح اختلاط بتن و آسفالت

• آزمایش‌های کشش و خمش آرماتور

• انجام آزمون‌های آزمایشگاهی برروی مصالح خاک، سنگ، بتن