دقیق ترین روش برای اکتشاف شرایط زیرسطحی، حفاری‌­های ژئوتکنیکی است که در واقع روش مستقیمی به شمار می­‌روند. در این روش، با حفر تشکیلات زیرسطحی با استفاده از گمانه، چاله یا ترانشه، امکان دستیابی به لایه مورد نظر فراهم می‌­شود و با استفاده از شیوه ­های مختلف حفاری اقدام به شناسایی لایه ­ها و عوارض زیرسطحی و در عین حال ضمن نمونه برداری از لایه­ های مورد برخورد، برای انجام آزمایش‌­های آزمایشگاهی، آزمایش‌­های صحرایی (درجا) نیز در نقطه و عمق مورد بررسی، صورت می‌­گیرد.

عملیات اجرایی و حفاری انجام شده توسط شرکت بانیان پی شامل موارد زیر می‌باشد:

• حفر گمانه­‌های اکتشافی در خاک، سنگ و آب
• اجرای ریز شمع (Micropile)
• اجرای عملیات حفاری و تزریق
• اجرای بهسازی به روش اختلاط عمیق (DSM)
• اجرای بهسازی به روش پیش بارگذاری
• اجرای بهسازی به روش تراکم دینامیکی