روش های ژئوفیزیکی، بدلیل غیر تهاجمی بودن، مقرون به صرفه بودن و برخورداری از سرعت و دقت بالا امروزه بطور گسترده ای در ارزیابی های مهندسی مورد استفاده قرار می­گیرد. بطوریکه با صرف وقت و هزینه کمتر نسبت به حفاری های ژئوتکنیکی، حجم گسترده ای از شرایط زیرسطحی را مورد بررسی قرار می دهد. نتایج حاصل از این روش‌ها، موجب بهینه سازی و هدفمند سازی حفاری‌ها می شود و کمک شایانی به قضاوت های مهندسین جهت مسائل مربوط به طراحی سازه ها، شناخت شرایط زیرسطحی ساختگاه ها و علاج بخشی سازه های مسئله دار می‌کند.

خدمات مطالعات ژئوفیزیک توسط شرکت بانیان پی دربردارنده خدمات زیر می‌باشد:

•مطالعات لرزه خیزی و تهیه طیف طرح ویژه ساختگاه

• آزمایشات لرزه نگاری شکست مرزی، درون چاهی (دان هول و کراس هول)

•آزمایشات ژئوالکتریک، GPR، مغناطیس سنجی، القای مغناطیسی